matura biologia

Nauka do matury – biologia

Przykładowe vademecum z biologii

Matura z biologii rok w rok zaskakuje każdego ucznia, nieważne jak dobrze jest on przygotowany, dlatego, aby w tym roku, w maju, każdy uczeń miał szansę zdobyć 100 punktów na maturze z biologii, poniżej są przedstawione dwa świetne podręczniki, dzięki którym każdy będzie miał szansę na zdanie. 

Biologia. Poziom rozszerzony. Matura. Opis Arkusze Odpowiedzi

Arkusze odpowiedzi do matury z biologii, to najnowsze repetytorium od wydawnictwa WSiP. Repetytorium te zawiera wszystkie niezbędne informacji i zagadnienia, które uczeń musi znać, aby zdać maturę w maju, a poza tym zawiera ono także praktyczne wskazówki, przygotowane przez egzaminatorów, szczegółowy opis przebiegu matur, 5 matur, które zostały specjalne przygotowane i opracowane przez CKE, przykładowe schematy, zadania i odpowiedzi- wszystkie na wzór poprzednich matur z biologii rozszerzonej. Wszystko to pomoże uczniowi rzetelnie i dokładnie przygotować się do matury, a w dodatku książka ta jest lepiej skonstruowane, i zawierz rzetelniejsze informacje i zadania, niż te, które można znaleźć w innych źródłach.

Vademecum maturzysty. Biologia- Ewa Pyłka-Gutowska

Repetytorium zawiera wszystkie działy, które zawsze pojawiają się na maturę z rozszerzonej biologii, wliczając w to grzyby, ekologię, ochronę środowiska, funkcję oraz budowę komórek, rozróżnianie typów organizmów na protist, bakterii, grzyby i wirusy; różnorodność roślin, nie zapominając o ich poszczególnej charakterystyce. Podręcznik został skonstruowany tak, aby uczeń mógł w krótkim czasie przypomnieć sobie materiał z poprzednich lat, i w tym samym czasie przerobić próbne zadania egzaminie, zapoznać się z ich konstrukcją, oraz dowiedzieć się jak je rozwiązywać, aby uzyskać pełną liczbę punktów. Vademecum maturzysty w przejrzysty sposób tłumaczy takie zagadnienia jak cykle Krebsa, funkcjonowanie gąbek i ssaków, z ich wyszczególnieniem ich różnorodności; przedstawia również anatomię i fizjologię człowieka.